• Start date: 01-01-2008
  • End date: 31-12-2009
  • Coordinator: Eduardo Lleida
  • Links:
  • Type: Ministerio de Ciencia e Innovación